Dynasty tietopalvelu Haku RSS Vihdin kunta

RSS-linkki

https://vihti.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Johtavan rakennustarkastaja Sanna Laaksosen, rakennustarkastaja Juho Raunion ja rakennustarkastaja Matti Räisäsen tekemien rakennuslupapäätösten julkipanolista 23.9.2021. Päätöksenantopäivä 24.9.202123.09.2021 - 08.10.2021
Ajoneuvojen varastosiirtopäätöksiä v. 202122.09.2021 - 22.10.2021
Elinvoimajohtajan julkipanoilmoitus maisematyölupia koskevien päätösten antamisesta, päätöksenantopäivä 23.9.202122.09.2021 - 07.10.2021
Elinvoimajohtajan julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksen/suunnittelutarveratkaisun antamisesta, päätöksenantopäivä 23.9.202122.09.2021 - 07.10.2021
Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä syksy 202122.09.2021 - 31.12.2021
Vihdin kunnanvaltuuston kokous 27.9.202122.09.2021 - 28.09.2021
Vihdin kunnan ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Palma Art Night, Vihdintie 30, Nummela17.09.2021 - 07.10.2021
Johtavan rakennustarkastaja Sanna Laaksosen, rakennustarkastaja Juho Raunion ja rakennustarkastaja Pasi Kivikosken tekemien rakennuslupapäätösten julkipanolista 16.9.2021. Päätöksenantopäivä 17.9.202116.09.2021 - 01.10.2021
Elinvoimajohtajan julkipanoilmoitus maisematyölupia koskevien päätösten antamisesta, päätöksenantopäivä 16.9.202115.09.2021 - 30.09.2021
Elinvoimajohtajan julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksen/suunnittelutarveratkaisun antamisesta, päätöksenantopäivä 16.9.202115.09.2021 - 30.09.2021
Hakalankaaren katusuunnitelma/ kuulutus nähtäville asettamisesta14.09.2021 - 28.09.2021
Säppipolun katusuunnitelma/ kuulutus nähtäville asettamisesta14.09.2021 - 28.09.2021
Salpatien katusuunnitelma/ kuulutus nähtäville asettamisesta14.09.2021 - 28.09.2021
Ympäristölautakunnan 1.9.2021 § 33 julkipanoilmoitus, oikaisuvaatimus rakennusluvasta 927-2021-253, Vihtijärvi10.09.2021 - 11.10.2021
Johtavan rakennustarkastaja Sanna Laaksosen, rakennustarkastaja Juho Raunion ja rakennustarkastaja Matti Räisäsen tekemien rakennuslupapäätösten julkipanolista 9.9.2021. Päätöksenantopäivä 10.9.202109.09.2021 - 24.09.2021
Elinvoimajohtajan julkipanoilmoitus maisematyölupia koskevien päätösten antamisesta, päätöksenantopäivä 9.9.202108.09.2021 - 23.09.2021
Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 2/202107.09.2021 - 07.10.2021
Destia Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamiseen kohteessa 927-452-7-211 Kuonjoenharju06.09.2021 - 12.10.2021
Maa-aineslupahakemus Hiiskulan kartanon sora-alue, Hiiskula 7:217, Vihti, Vihtijärvi - Saatekirje 11.4.201806.09.2021 - 12.10.2021
Elinvoimalautakunnan julkipanoilmoitus 24.8.2021 § 6, kiinteistötunnus 927-429-1-64031.08.2021 - 01.10.2021
Ilmoitus kuulutuksesta, Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys03.08.2021 - 03.10.2021
Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 20 §:n mukainen kuulutus täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta ja hallintolain (434/2003) 62 §:n mukainen yleistiedoksianto Natura-arvi...03.08.2021 - 03.10.2021
Kuulutus rakennuskiellon määräämisestä Etelä-Nummelan yritysalueen I asemakaava alueelle01.06.2021 - 02.06.2023
Kutsunnat Uudellamaalla 202125.02.2021 - 15.12.2021