<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Sähköntoimittajan valinta vuosille 2026-2028 (optio vuodelle 2029)]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Katusuunnitelma Yli-Haakkointien kääntöpaikka, suunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Katusuunnitelmamuutos Kukkulakuja ja Kukkulapolku, suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Kuntalaisten osallistaminen uuden metsänhoitosuunnitelman tekemiseen ja hankkeen yleisaikataulu]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Nummelanharjun kuntoradan valaistussuunnittelun käynnistäminen ja toteuttaminen]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Hiidenrannan päiväkodin hankesuunnitelma]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Haimoon osayleiskaava, kaava 0560 / Valmisteluvaihe]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Kaava 0468 Soiniemen ranta-asemakaava / Ehdotusvaihe]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 12.12.2023 / Ilmoitusasiat ja kokouksessa kuultavat selostukset]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.12.2023 / Päätös ympäristönsuojelulain (527/2017) 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan rauettamisesta (koskee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaista yhteislupaa sekä lupaa maa-ainespankkitoiminnalle)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Täyttölupa kahden reserviopettajan, neljän erityisluokanopettajan, luokanopettajan sekä matematiikan ja fysiikan lehtorin virkoihin sekä varhaiskasvatuksen avustajan, lastenhoitajan yhdistelmätyöntekijän ja laitosmiehen toimiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Nuorisovaltuuston asettaminen vuosille 2024-2025]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Avustushakemus Wirtaa Vihtiläisille vanhuksille hankkeeseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Vihdin kunnan liittyminen Hanselin Toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029) -puitejärjestelyyn]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Asuntotuotantoyhtiön selvittäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Hyvinvointiavustuksen pääteemat 2024-2025]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Jalkineisiin asennettavien liukuesteiden hankinta vihtiläisille ikäihmisille]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Vihdin kunnan lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025-2032]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Vihdin kunnan ja Oy Vihdin Jäähalli Ab:n välinen yhteistyösopimus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Linnanniitun asemakaava-alueen korttelin 184 AP-5 tonttien 1, 3 - 7 luovutusehdot sekä hallintaoikeussopimuksen päivittäminen Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Hiekan teollisuusalueen korttelin 210 tontin 2 myynti KOY Kunnas Kiinteistöt]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 04.12.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 04.12.2023 / Valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 04.12.2023 / Vihdin kunnan talouden seuranta 1.1. - 30.9.2023]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 04.12.2023 / Vuoden 2023 talousarviomuutos / Ympäristölautakunta]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 04.12.2023 / Vuoden 2023 talousarvion muutos / Hyvinvointilautakunta]]>